Deelname

 • Iedere deelname aan de LSI is pas definitief na registratie van de betaling. Indien een bestelbon- of PO-nummer noodzakelijk is voor facturatie, moet deze uitdrukkelijk vermeld worden bij de registratie. Annulering van een registratie is niet mogelijk.
 • Deelname aan de LSI wordt automatisch verlengd voor het daaropvolgende jaar, behoudens in geval van opzegging door de deelnemer drie maanden voor de vervaldatum. De opzegging moet, op straffe van onontvankelijkheid aangetekend betekend worden aan VIL.
 • Deelname aan de LSI geldt per kalenderjaar. Vanaf het tweede jaar wordt, behoudens bij opzeggingen conform voorgaande vermelding, een nieuwe factuur verstuurd voor het corresponderende bedrag vermeld op de VIL-website.

Aansprakelijkheid

 • VIL onderschrijft als dienstverlener uitsluitend een middelenverbintenis. VIL garandeert op geen enkele manier aan de deelnemer het behalen van een positieve score op de Logistics Sustainability Index®.
 • VIL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse commerciële schade ten gevolge van een deelname aan de Logistics Sustainability Index®.

Vertrouwelijkheid

 • VIL waakt met zorg over de privacy van de deelnemer, conform de VIL-privacyverklaring https://vil.be/privacyverklaring/.
 • VIL verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie, in welke vorm ook ontvangen, strikt vertrouwelijk te behandelen en daartoe alle beschermings- en beveiligingsmaatregelen te nemen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze die het voor zijn eigen vertrouwelijke informatie toepassen.
 • Door uw registratie geeft u VIL de toestemming om uw logo en behaalde categorie te publiceren op de VIL-website. VIL onthoudt zich te allen tijde van de publicatie en openbaring van de individuele score van de deelnemer.
 • VIL heeft de toestemming om een steekproefsgewijze controle uit te voeren op de aangeleverde data. De benodigde informatie wordt door de deelnemer op eerste verzoek ter beschikking gesteld aan VIL, die hier vertrouwelijk mee omgaat.

Gebruik geregistreerd merk

 • VIL laat toe dat bedrijven bij het behalen van een score op de index gebruik maken van het Europees geregistreerd logo van de Logistics Sustainability Index®. Het logo is beschermd en mag onder geen beding overgedragen worden aan een derde partij.
 • De naam en het logo van de Logistics Sustainability Index® mogen niet gewijzigd worden qua inhoud, kleur en afmetingen, behoudens indien de hoogte en breedte in verhouding blijven.
 • Bij vroegtijdig en/of foutief gebruik van het logo behoudt VIL zich het recht voor om de deelnemer onmiddellijk te weren. Dit doet geen afbreuk aan het recht van VIL om ook een juridische procedure aan te vatten. Alle door VIL geïnde bedragen blijven definitief verworven.

Intellectueel eigendom

 • Het intellectueel eigendom op alle resultaten, gegenereerd door VIL tijdens de ontwikkeling en valorisatie van de index, behoren toe aan VIL.

Houd er rekening mee dat we op onze website cookies gebruiken die nodig zijn voor het functioneren van onze website, cookies die de prestaties optimaliseren. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over onze cookies.

Aanvaarden